Cyklotrasy

CYKLOTRASY

Legenda

ATRAKTIVITY
MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
GASTRONOMICKÉ MOŽNOSTI
Cyklostezka Havirow - Pszczyna – 124 km
Cyklostezka Pszczyna – Havirow – 114 km
přiblížení / oddálení

 

2019-01::1548070890-trasa-niebieska.jpgTrasa Havirow - Pszczyna – 124 kilometry

 

Początek trasy – Urząd Miasta Havířov. Jedziemy w prawo ul. Svornosti, po przejechaniu 60 m skręcamy w prawo, dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. J. Švermy i skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do ul. Na Nábřeží, przejeżdżamy na wprost, podążamy ścieżką w dół przez Park Na Nábřeží aż do mostu na rzece Lučina. Przejeżdżamy przez most i dalej kontynuujemy jazdę drogą rowerową nr 56a. Dojeżdżamy do ul. Mezidolí, skręcamy w lewo i przejeżdżamy przez most na rzece Lučina. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Na Kempách, jedziemy prosto i kontynuujemy jazdę ul. Selská drogą rowerową nr 56. Jesteśmy w miejscowości Dolní Bludovice. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Frýdecká i skręcamy w prawo. Ulicą Frýdecká, drogą rowerową nr 56 przejeżdżamy przez miejscowość Prostřední Bludovice, podążamy dalej do miejscowości Horní Bludovice (UWAGA: droga rowerowa nr 56 skręca w lewo, my jedziemy prosto drogą rowerową nr 6099 przez most na rzece Lučina). 100 m za mostem skręcamy w lewo. Jedziemy drogą rowerową nr 6099 do miejscowości Žermanice. Po lewej stronie mijamy Žermanický Park, dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w lewo. Po przejechaniu 50 m dojeżdżamy do drogi nr 4733 i skręcamy w lewo. Następnie, po przejechaniu kolejnych 30 m, skręcamy w prawo. Jedziemy pod górę drogą rowerową nr 6099 aż do skrzyżowania przy zaporze. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i przejeżdżamy po koronie zapory zbiornika wodnego Žermanice (Žermanická přehrada, Vodní nádrž Žermanice). Następnie dojeżdżamy do Kamieniołomu Žermanice, skręcamy w prawo i kontynuujemy jazdę drogą rowerową nr 6174 wzdłuż zbiornika wodnego. Po przejechaniu 1,2 km zakręt w lewo, jedziemy mocno pod górę. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą nr 4735 i przejeżdżamy na wprost. Po prawej stronie widzimy wieżę widokową w Soběšovicach. Jedziemy prosto, a po przejechaniu 1,4 km na skrzyżowaniu z ul. Ke Stonávce skręcamy w lewo, dojeżdżamy do drogi krajowej 11 ul. Těšínská i skręcamy w lewo. Jesteśmy w miejscowości Horní Těrlicko. Ulicą Těšínská jedziemy 300 m, skręcamy w lewo i kontynuujemy jazdę ul. Májová do Urzędu w Těrlicku - Obecní úřad Těrlicko. Zawracamy, jedziemy ul. Májová, drogą rowerową nr 56, przejeżdżamy prosto ul. Těšínská, docieramy nad zbiornik wodny Těrlicko i skręcamy w lewo. Po przejechaniu 0,4 km po prawej stronie nad zbiornikiem wodnym mijamy zabytkowy budynek - Jaškovská Krčma i podążamy drogą rowerową nr 56 ul. Promenádní. Przejeżdżamy 0,4 km, skręcamy w lewo, jedziemy ul. Průchodní, dojeżdżamy do drogi nr 474 i skręcamy w prawo. Po przejechaniu 0,9 km po prawej stronie mijamy skład materiałów budowlanych, skręcamy w prawo i po przejechaniu kolejnych 0,7 km dojeżdżamy do Ski & Wake Park Těrlicko. Zawracamy do drogi nr 474 i skręcamy w prawo. Przejeżdżamy 0,4 km, skręcamy w prawo w ul. Źielena, a następnie skręcamy w lewo w ul. Těrlická. Dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. Jedziemy 1,4 km drogą rowerową nr 56 ul. Životická w kierunku zapory, a następnie skręcamy w prawo w ul. Hrázi i wjeżdżamy na koronę zapory wodnej Těrlicko (Vodní nádrž Těrlicko). Jedziemy prosto drogą rowerową nr 56, po przejechaniu ok. 0,9 km ostry zakręt w lewo. Jedziemy pod górę ul. Stodolní, a na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Przejeżdżamy 1,1 km, zakręt w lewo, dojeżdżamy do ul. Farni, skręcamy w prawo i wjeżdżamy na parking pod Kościołem p.w. Św. Wawrzyńca w Těrlicku. Przejeżdżamy przez drogę krajową nr 11 w ul. V Aleji, jedziemy prosto drogą rowerową nr 56 i po przejechaniu ok. 1,9 km docieramy do Parku Rzeżb - Sochařský park. Zawracamy tą samą drogą pod kościół Św. Wawrzyńca, jedziemy ul. Farni, a następnie ul. U Památníku. Na rozwidleniu jedziemy w prawo i dojeżdżamy do Parku Pamięci Polskich Lotników oraz pomnika Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Zawracamy do rozwidlenia dróg, skręcamy ostro w prawo, ul. U Pamatniku. dojeżdżamy do skrzyżowania, a następnie skręcamy w prawo w ul. Dolní Těrlicko. Jedziemy drogą rowerową nr 6100 ul. Dolní Těrlicko, przecinamy drogę nr 4749 i kontynuujemy jazdę ul. Pod Bučinou. Dojeżdżamy do miejsca, w którym znaki drogi rowerowej nr 6100 prowadzą wąską ścieżką wzdłuż łąki, przejeżdżamy przez kładkę na potoku i dojeżdżamy do ul. K Lomu. Skręcamy w lewo i po 60 m za mostkiem skręcamy w prawo. Jedziemy na skraj lasu leśną drogą pod górkę ok. 1 km, na wprost widzimy zabudowania. Skręcamy w lewo i kontynuujemy jazdę wzdłuż lasu pod górę. Dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. Kontynuujemy jazdę drogą rowerową nr 6100 ul. Naves (?), a po lewej stronie mijamy budynki starej szkoły i ruiny Zámku Chotěbuz. Jedziemy prosto, a następnie skręcamy w lewo w ul. Myslivecká. Podążamy ul. Myslivecká aż do ul. Severní , skręcamy w prawo i po przejechaniu 0,6 km skręcamy w lewo w ul. Lesní. Dotarliśmy do miejscowości Podobora. Dojeżdżamy do drogi nr 67 ul. Karvinská, skręcamy w lewo, po przejechaniu ok. 400 m skręcamy w lewo w ul. Za Mostem i dojeżdżamy do Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Jedziemy dalej ul. Za mostem, skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. Następnie podążamy drogą rowerową nr 6257 ul. Stavy i dojeżdżamy do drogi nr 67. Jesteśmy w miejscowości Łąki. Skręcamy w prawo i po 30 m skręcamy w lewo w ul. Ke Hrysti. Dojeżdżamy do wałów nad Olzą i skręcamy w lewo. Podążamy wzdłuż rzeki Olzy drogą rowerową nr 6257, w kierunku zabytkowego mostu darkovskiego na Olzie. Przejeżdżamy przez darkovski most i docieramy do miejscowości Karviná. Wjeżdżamy na rondo, wyjeżdżamy drugim zjazdem w ul. Lázeňská i dojeżdżamy do ul. K. Śliwky. Po lewej stronie mijamy Park Zamkowy, skręcamy w prawo i poruszamy się uliczkami po przekątnej Parku Bedřich Smetany. Jedziemy prosto ul. Frysztatcką, dojeżdżamy do ul. 17 Listopadu i na skrzyżowaniu ze światłami przejeżdżamy prosto w ul. Borovského. Kontynuujemy jazdę drogą rowerową wzdłuż ul. Borovského aż do granicy czesko-polskiej. Dalej podążamy ul. Tuwima, jedziemy prosto ul. Korczaka - czerwonym szlakiem rowerowym. Skręcamy w lewo i podążamy ul. Graniczną. UWAGA: czerwony szlak rowerowy na rozwidleniu skręca w lewo, my jedziemy prosto. Dojeżdżamy do ul. Jagiellońskiej drogi nr 937 w Zebrzydowicach, skręcamy w lewo i przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym. Na łuku drogi skręcamy w prawo w ul. Wyzwolenia (druga droga za wiaduktem), a następnie na rozwidleniu skręcamy w lewo. Jedziemy ul. Wyzwolenia, przejeżdżamy na wprost ul. Topolową, a następnie podążamy wąską ścieżką przez kładkę do ul. Stromej i skręcamy w prawo pod górkę. Dojeżdżamy do ul. Ks. A. Janusza, jedziemy prosto ul. Ks. A. Janusza, a następnie kontynuujemy jazdę ul. Zebrzydowicką. Jesteśmy w Pielgrzymowicach. Skręcamy w prawo w ul. Zieloną. Dalej podążamy czerwonym szlakiem rowerowym ul. Zieloną i skręcamy w lewo w ul. Podlesie. UWAGA: czerwony szlak rowerowy biegnie prosto, my skręcamy w prawo w ul. Cieszyńską. Dojeżdżamy do drogi nr 938, skręcamy w prawo w kierunku Cieszyna. Przejeżdżamy ok. 1 km i zaraz za mostkiem skręcamy w lewo w ul. Polną. Ulicą Polną (najpierw drogą utwardzoną, później asfaltową) dojeżdżamy do dworca kolejowego w miejscowości Pruchna i skręcamy w lewo. Ulicą Dworcową dojeżdżamy do ul. Głównej i skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, za którym skręcamy w lewo w ul. Nową. Ulicą Nową dojeżdżamy do ul. Głównej w Pruchnej, skręcamy w lewo i jedziemy ok. 1,3 km ul. Główną. Po lewej stronie widzimy zameczek i skręcamy w prawo w ul. Cichą. Po przejechaniu 1,5 km docieramy do Gospodarstwa Agroturystycznego „Wodna Dolina” w Pruchnej. Zawracamy i ul. Cichą dojeżdżamy do ul. Głównej. Skręcamy w prawo, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przejeżdżamy na wprost w drogę 81. Dojechaliśmy do miejscowości Drogomyśl. Jedziemy ul. Główną przez most na rzece Wiśle ok. 1,4 km od skrzyżowania i dojeżdżamy do Centrum „EFFATA” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu. Wracamy ul. Główną 200 m i skręcamy w prawo w ul. Wiejską. Kontynuujemy jazdę oznakowaną Wiślaną Trasą Rowerową i skręcamy w prawo w ul. Kolejową. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i skręcamy w lewo w ul. Pasieczną. Ulicą Pasieczną dojeżdżamy do ul. Brzegowej. Skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i jedziemy prosto wzdłuż rzeki Wisły. Dojeżdżamy do ul. Bielskiej w Strumieniu, skręcamy w lewo, a następnie przejeżdżamy przez most na rzece Wiśle. Na skrzyżowaniu za mostem skręcamy w lewo. Jedziemy 400 m ul. M. Brodeckiego i skręcamy w prawo. Dalej jedziemy 300 m ul. Młyńską, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu i mieszczącej się w nim Izby Regionalnej. Przejeżdżamy prosto przez ul. Młyńską, następnie podążamy ul. Kościelną do kościoła rzymskokatolickiego - Sanktuarium Św. Barbary w Strumieniu. Wjeżdżamy na ul. 1 Maja, skręcamy w prawo i dojeżdżamy do rynku. Po lewej stronie mieści się Ratusz w Strumieniu wraz z Galerią pod Ratuszem. Z rynku wyjeżdżamy ul. Łukasiewicza, po przejechaniu 400 m skręcamy w prawo i wjeżdżamy do Parku Miejskiego w Strumieniu. Wyjeżdżamy z parku ul. Parkową w prawym rogu) i przejeżdżamy na wprost ul. M. Brodeckiego. Jedziemy przez most na rzece Wiśle ul. Bielską przez miejscowość Zabłocie aż do Chybia. Dojeżdżamy do Kościoła Rzymskokatolickiego p. w. Chrystusa Króla-Sanktuarium Matki Boskiej Gołyskiej w Chybiu. Kontynuujemy jazdę ul. Bielską, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i skręcamy w prawo. Jedziemy 150 m ul. Cieszyńską, a następnie przed stacją kontroli pojazdów skręcamy w lewo. Podążamy ul. Słowackiego, skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i dalej jedziemy ul. Dębową. Po przejechaniu 150 m skręcamy w prawo, kontynuujemy ul. Kamienną, skręcamy w lewo, następnie jedziemy ul. Słoneczną i dojeżdżamy do Winnicy Mnich w Chybiu-Mnichu. Jedziemy dalej ul. Słoneczną, skręcamy w lewo, kontynuujemy ul. Świerkową i skręcamy w lewo. Jedziemy 80 m ul. Dębową, skręcamy w prawo, ul. Tuwima dojeżdżamy do ul. Bielskiej i skręcamy w prawo. Jedziemy przez las ul. Bielską do miejscowości Landek. Następnie skręcamy w lewo i podążamy ul. Św. Huberta - niebieskim szlakiem rowerowym. Dalej zakręt w prawo, kontynuujemy jazdę ul. Św. Huberta, skręcamy w lewo i jedziemy ul. Pszczelarską. Po lewej stronie mijamy obszar Rezerwatu Przyrody „Rotuz”. Dalej podążamy niebieskim szlakiem rowerowym ul. Pszczelarską, zakręt w prawo, obok leśniczówki skręcamy w lewo. Jedziemy drogą leśną do rozrządowej stacji kolejowej Zabrzeg Czarnolesie. UWAGA: niebieski szlak rowerowy skręca w prawo, my jedziemy prosto przez przejazd kolejowy. Następnie skręcamy w prawo, a potem w lewo i przechodzimy tunelem pod torami do ul. Gminnej w Zabrzegu. Skręcamy w lewo, po przejechaniu 100 m skręcamy w prawo i jedziemy do zapory w Goczałkowicach-Zdroju. Przejeżdżamy po koronie zapory Zbiornika Goczałkowickiego. Za zaporą po lewej stronie widzimy Ekocentrum (Centrum Badawczo-Edukacyjne w Goczałkowicach – Zdroju). Jedziemy drogą rowerową wzdłuż ul. Jeziornej. Dojeżdżamy do ul. Szkolnej i skręcamy w prawo. Po przejechaniu ok. 1 km ul. Szkolną skręcamy w prawo i kontynuujemy jazdę ul. Bór I. Przejeżdżamy na wprost przez ul. Polną, skręcamy w lewo i jedziemy leśną drogą w kierunku uzdrowiska. Przeprowadzamy rower przez tory kolejowe. Po prawej stronie rozciąga się staw Maciek, a przy nim Wake Park. Dojeżdżamy do ul. Uzdrowiskowej, skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż Uzdrowiska Goczałkowice- Zdrój. Podążamy ul. Uzdrowiskową aż do ronda. Na rondzie wyjeżdżamy trzecim zjazdem w ul. Szkolną, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i skręcamy w prawo w drugą ulicę za przejazdem kolejowym. Jedziemy ul. Św. Anny, przecinamy ul. Główną i dojeżdżamy do ul. Zimowej. Na wprost widzimy Ogrody do zwiedzania „Kapias”. Wychodząc z ogrodów, skręcamy w prawo. Jedziemy ul. Zimową, dojeżdżamy do ul. Jeziornej i skręcamy w prawo. Kontynuujemy jazdę drogą rowerową wzdłuż ul. Jeziornej oraz ul. Zdrojowej - czerwoną trasą rowerową prowadzącą do Pszczyny. W Pszczynie przejeżdżamy na wprost przez ul. Cieszyńską. Podążamy czerwoną trasą rowerową, ścieżką przez Park Pszczyński wzdłuż Pola Golfowego i objeżdżając je wokół dojeżdżamy do Trzech Dębów. Dalej jedziemy prosto i docieramy do Pokazowej Zagrody Żubrów. Jedziemy dalej, przejeżdżamy na wprost przez ul. Żorską i podążamy niebieską trasą rowerową, alejkami przez Park Zamkowy, aż do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Od muzeum wyjeżdżamy przez Bramę Wybrańców na Pszczyński Rynek. Z rynku wjeżdżamy w ul. Piastowską (po lewej stronie) i po przejechaniu 0,7 km ul. Piastowską po prawej stronie mijamy Muzeum Prasy Śląskiej. Jedziemy do końca ul. Piastowską, następnie skręcamy w lewo, kontynuujemy jazdę ul. Katowicką i przejeżdżamy przez most na rzece Pszczynce. Za mostem skręcamy w pierwszą drogę w prawo do Parku Dworcowego. Jedziemy aleją parkową oznakowaną niebieską trasą rowerową, przejeżdżamy przez most na rzece Pszczynce i po lewej stronie widzimy Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”. Jedziemy dalej alejką parkową, skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez kładkę na rzece Pszczynce i kontynuujemy jazdę ul. Parkową. Następnie skręcamy w prawo w ul. Narcyzów i dojeżdżamy do ul. Hallera. Skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, a następnie przechodzimy podziemnym przejściem pod ul. Górnośląską - drogą krajową nr 1. Podążamy cały czas prosto ul. Hallera, a następnie ul. Złote Łany przez miejscowość Jankowice. Dojeżdżamy do drogi nr 931 i skręcamy w prawo. Jedziemy 1 km ul. Żubrów i dojeżdżamy do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry” w Jankowicach (po lewej stronie). Koniec trasy.

 

Trasa Pszczyna – Havirow – 114 kilometrów

 

Początek trasy – Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10. Jedziemy ul. 3 Maja, przejeżdżamy przez Plac Zwycięstwa i Wolności, wyjeżdżamy trzecim zjazdem z ronda w ul. Sokoła, a następnie przejeżdżamy przez ul. Dworcową na wprost do Parku Dworcowego. Jedziemy prosto alejką parkową i po prawej stronie widzimy Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”. Kontynuujemy jazdę alejką parkową, oznakowaną niebieską trasą rowerową i przejeżdżamy przez most na rzece Pszczynce. Dojeżdzamy do ul. Katowickiej i jedziemy na wprost do Parku Zamkowego. Podążamy prosto alejką parkową, a następnie skręcamy w lewo na kładkę nad śluzą przez rzekę Pszczynkę i docieramy do Stajni Książęcych. Dalej jedziemy w prawo ul. Basztową, skręcamy w lewo i wjeżdżamy na Pszczyński Rynek. Następnie skręcamy w prawo i przejeżdżając przez Bramę Wybrańców (po prawej stronie) docieramy do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Od Muzeum Zamkowego wjeżdżamy do Parku Zamkowego, skręcamy w lewo i poruszamy się niebieską trasą rowerową. Przejeżdżamy prosto przez ul. Żorską i po lewej stronie widzimy Pokazową Zagrodę Żubrów. Jedziemy dalej, dojeżdżamy pod Trzy Dęby. Następnie zawracamy, mijamy Pokazową Zagrodę Żubrów i skręcamy w lewo na promenadę wzdłuż rzeki Pszczynki, (oznakowany czerwony szlak pieszy). Wjeżdżamy na ul. Dygasińskiego, skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez most na rzece Pszczynce. Dojeżdżamy do ul. Wodzisławskiej, skręcamy w lewo i docieramy do miejscowości Poręba. Po przejechaniu 1 km ul. Wodzisławską, skręcamy w lewo. Przejeżdżamy po koronie zapory Zbiornika Łąka, skręcamy w prawo i docieramy do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące. Z Ośrodka Sportów Wodnych ruszamy w prawo i oznakowaną zieloną trasą rowerową R4 „Grenways” dojeżdżamy do ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej. Dalej skręcamy w prawo i kontynuujemy jazdę kierując się zieloną trasą rowerową R4. Z ul. Hodowców skręcamy w lewo i drogą przez las „Czarne Doły” dojeżdżamy do leśniczówki. Wyjeżdżamy na wprost, jedziemy ul. Brzozową, przejeżdżamy prosto przez ul. Cieszyńską i docieramy do Jacht Klubu PTTK Pszczyna w Wiśle Wielkiej. Z Ośrodka Żeglarskiego wracamy ul. Brzozową ok. 2,4 km, skręcamy w lewo, ul. Stenclówka przejeżdżamy wzdłuż pól i po przejechaniu 3,4 km dojeżdżamy do ul. Jordana w Studzionce. Przejeżdżamy prosto przez ul. Jordana i podążamy zieloną trasą rowerową R4 ul. Londzina do Strumienia. Następnie skręcamy w prawo w ul. Podwale i po 0,2 km skręcamy w lewo w ul. Staromiejską. Dojeżdżamy do ul. Londzina, skręcamy w lewo i docieramy do rynku w Strumieniu, gdzie mieści się Ratusz wraz z Galerią Pod Ratuszem. Z rynku wyjeżdżamy ul. Łukasiewicza, po przejechaniu 0,4 km skręcamy w prawo i wjeżdżamy do Parku Miejskiego w Strumieniu. Z parku wyjeżdżamy ul. Kościelną i po przejechaniu 0,7 km docieramy do Sanktuarium Św. Barbary. Od kościoła podążamy ul. Kościelną, skręcamy w prawo, przejeżdżamy prosto przez ul. Młyńską i docieramy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, gdzie mieści się także Izba Regionalna. Wracamy do ul. Młyńskiej, skręcamy w lewo, docieramy do ul. 1 Maja i ponownie skręcamy w lewo. Ulicą 1 Maja dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą krajową nr 81 ul. Wiślańską, na światłach przejeżdżamy na wprost, jedziemy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie, zieloną trasą rowerową R4 do ul. Kasztanowej. Dalej podążamy prosto ul. Łąkową, następnie przecinamy drogę wojewódzką nr 938 i jedziemy prosto ul. Reja w Golasowicach. Dojeżdżamy do ul. Nałkowskiej, skręcamy w prawo i po przejechaniu 0,5 km skręcamy w lewo w ul. Korczaka. Kontynuujemy jazdę ul. Korczaka, a następnie ul. Golasowicką do Pielgrzymowic. W Pielgrzymowicach z ul. Golasowickiej skręcamy w lewo w ul. Miarki i docieramy do Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Katarzyny w Pielgrzymowicach. Od kościoła ruszamy ul. Miarki, dojeżdżamy do ul. Zebrzydowickiej i skręcamy w lewo. Znajdujemy się w Zebrzydowicach. Kontynuujemy jazdę ul. Zebrzydowicką, a następnie ul. Ks. A. Janusza. Po prawej stronie widzimy staw Młyńczok i docieramy do Pałacu w Zebrzydowicach. Od Pałacu w Zebrzydowicach jedziemy ul. Ks. A. Janusza, dojeżdżamy do drogi nr 937 ul. Kochanowskiego, skręcamy w lewo i po przejechaniu 0,3 km skręcamy w prawo w ul. Dworcową - czerwony szlak rowerowy. Za wiaduktem skręcamy w lewo i po przejechaniu 0,6 km skręcamy w prawo w ul. Owocową. Poruszamy się czerwonym szlakiem rowerowym, dojeżdżamy do ul. Wojska Polskiego, skręcamy w prawo i dojeżdżamy do ul. Granicznej. Skręcamy w prawo, a następnie po 50 m w lewo. Podążamy ul. Graniczną aż do ul. Korczaka, skręcamy w prawo i ul. Korczaka dojeżdżamy do ul. Tuwima. Kierujemy się czerwonym szlakiem rowerowym. Na skrzyżowaniu jedziemy na wprost (UWAGA: czerwony szlak rowerowy skręca w lewo, my jedziemy prosto) do granicy polsko – czeskiej. Po przekroczeniu granicy jedziemy prosto ul. Borovského i po przejechaniu 0,6 km wjeżdżamy na drogę rowerową po lewej stronie. Jesteśmy w miejscowości Karviná. Dojeżdżamy do ul. 17 Listopadu, na światłach przejeżdżamy na drugą stronę i skręcamy w prawo. Podążamy drogą rowerową wzdłuż ul. 17 Listopada. Na trzecim skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną skręcamy w lewo w ul. Karola Śliwky. Przejeżdżamy 200 m, skręcamy w prawo w ul. Piwowarską i dojeżdżamy do rynku oraz Zámku Fryštát w Karviné. Wjeżdżamy do parku zamkowego przez bramę znajdującą się pomiędzy zamkiem a kościołem. Skręcamy w prawo, a następnie w lewo. Poruszając się po parku kierujemy się znakami niebieskiej trasy rowerowej. Mijamy letni amfiteatr, zoo Koutek, dojeżdżamy do ul. Lázeňská i skręcamy w prawo. Ulicą Lázeňská jedziemy 100 m i kierując się znakami niebieskiej trasy rowerowej, skręcamy w lewo. Wjeżdżamy do parku Laźne Darkov. Po przejechaniu 0,7 km skręcamy w prawo, mijamy Společenský Dům Lázeňský, następnie pawilony oraz budynek zabiegowy Uzdrowiska Darkov i dojeżdżamy do ronda. Na rondzie jedziemy prosto, w kierunku zabytkowego darkovskiego mostu na Olzie – Most Sokolovských hrdinů w Karviná-Darkov. Kontynuujemy jazdę drogą rowerową nr 6097 na wprost ul. Svornosti, po 300 m wjeżdżamy na ul. Stonavská i skręcamy w prawo. Przejeżdżamy ok. 3 km przez tereny górnicze i dojeżdżamy do miejscowości Stonava. Kontynuujemy jazdę drogą rowerową nr 6097, skręcamy w prawo i po 100 m skręcamy w lewo. Po przejechaniu ok. 1,6 km skręcamy w prawo i po lewej stronie mijamy PZKO do Mini Golfa Adventure Golf Stonava. Przecinamy drogę nr 4687, kontynuujemy jazdę drogą rowerową nr 6097. Następnie przecinamy drogę nr 475 i dojeżdżamy do miejscowości Albrechtice. Podążamy ul. Osvobození, skręcamy w prawo w ul. Śkolni, kierujemy się znakami drogi rowerowej nr 6097 i docieramy do drewnianego Kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła. Dalej kontynuujemy jazdę drogą rowerową nr 6097, ulicami Školní i Obecni. Dojeżdżamy do ul. Żivotickiej, drogi nr 4743 i skręcamy w prawo. Ulicą Zivoticką dojeżdżamy do drogi nr 474 ul. Padlých hrdinů, kontynuujemy jazdę na wprost drogą rowerową nr 6098 i dojeżdżamy do Pomnika Tragedii Żywocickiej. Dalej jedziemy ul. Padlých hrdinů, dojeżdżamy do ronda z drogą krajową nr 11, przejeżdżamy na wprost, wyjeżdżamy drugim zjazdem, kontynuując jazdę ul. Na Záguří (po prawej stronie mijamy sklep spożywczy). Skręcamy w lewo w oznakowaną drogę rowerową nr 56. Drogą rowerową nr 56 dojeżdżamy do miejscowości Terlicko, przecinamy ponownie drogę krajową nr 11, docieramy nad zbiornik wodny Těrlicko i skręcamy w lewo. Po przejechaniu 0,4 km po prawej stronie nad zbiornikiem wodnym mieści się zabytkowy budynek - Jaškovská Krčma w . Dalej podążamy drogą rowerową nr 56, wjeżdżamy na drogę 474, skręcamy w prawo i po przejechaniu 1,3 km skręcamy w prawo w ul. Źelena. Jedziemy ul. Terlicka az do ul. Životická i skręcamy w prawo. Następnie jedziemy ul. Životická 1,4 km w kierunku zapory, skręcamy w prawo w ul. Hrázní. Poruszamy się nadal drogą rowerową nr 56 i wjeżdżamy na koronę zapory Terlicko. Jedziemy prosto (UWAGA: po ok. 0,9 km droga rowerowa nr 56 skręca w lewo, my kontynuujemy jazdę na wprost). Dojeżdżamy do drogi krajowej nr 11 i skręcamy w prawo. Podążamy drogą krajową nr 11 (UWAGA: niebezpieczny odcinek trasy), mijamy skrzyżowanie z drogą nr 474, zakręt w prawo, przejeżdżamy przez most na rzece Stonavka i kontynuujemy jazdę ul. Tesinską. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, kierujemy się znakami niebieskiego szlaku pieszego w kierunku Sobesovic. Po przejechaniu 1,1 km, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i dalej jedziemy na wprost, podążając ciągle za znakami niebieskiego szlaku pieszego. Po lewej stronie widoczny jest kościół w Sobesovicach. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, mijamy kościół i dojeżdżamy do drogi nr 4735, po czym skręcamy w lewo. Jedziemy drogą rowerową nr 6174 i po przejechaniu 0,5 km po lewej stronie mijamy Wieżę Widokową w Szobiszowicach. Następnie skręcamy w prawo, jedziemy w dół drogą rowerową nr 6174 aż do żermanickiego zbiornika wodnego (Vodni Nadreż Żermanice). Dalej skręcamy w prawo i dojeżdżamy do parkingu oraz skrzyżowania. Po prawej stronie mijamy żermanicki kamieniołom (Żermanicky Lom). Skręcamy w lewo i poruszamy się po koronie zapory. Za zaporą na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, jedziemy drogą rowerową nr 6099 i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą nr 4733. Skręcamy w lewo i po przejechaniu 30 m skręcamy w prawo. Po pokonaniu kolejnych 50 m skręcamy w prawo, jedziemy drogą rowerową nr 6099 i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą nr 4731 (UWAGA: droga rowerowa prowadzi w prawo, my kontynuujemy jazdę na wprost). Jesteśmy w miejscowości Horni Bludovice. Po przejechaniu ok. 0,6 km na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Na Kempach i jedziemy prosto. Obok „Zielonego Autobusu” skręcamy w prawo, a następnie w lewo w ul. Na Kempach. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Na Lanech i skręcamy w prawo. Dalej podążamy ul. Na Kempach, przejeżdżamy przez most na rzece Lucina i dojeżdżamy do miejscowości Dolni Bludovice. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto ul. K Lućinne, dojeżdżamy do ul. Selskiej i skręcamy w prawo. Podążamy ul. Selską, za kościołem ewangelickim skręcamy w lewo i dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Frydecką. Na wprost widzimy szkołę podstawową - Zakladni śkola Frydecka. Skręcamy w lewo w ul. Frydecką i po pokonaniu ok. 0,5 km, przed mostkiem na Bludovickim Potoku, skręcamy w lewo. Po przejechaniu kolejnych 300 m skręcamy w prawo i po schodach prowadzimy rower do ul. U Stadionu. Jedziemy ul. U Stadionu aż do skrzyżowania z ul. Halkovą. Skręcamy w lewo i dalej kontynuujemy jazdę prosto. Znajdujemy się na osiedlu mieszkaniowym w Havirowie. Po pokonaniu 0,5 km skręcamy w lewo do drewnianej chaty - muzeum „Kotulowa Drevenka”. Wracamy z powrotem na ul. Halkovą, skręcamy w lewo i po przejechaniu 250 m skręcamy po raz kolejny w lewo w ul. Na Fojsti. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Selską, skręcamy w prawo i kontynuujemy jazdę ul. Selską, drogą rowerową nr 56. (UWAGA: droga rowerowa dochodzi do ul. Na Nabreźi i następnie skręca w lewo, my jedziemy ul. Na Nabreźi). Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Hlavni, drogą krajową nr 11 i skręcamy w lewo (najlepiej przeprowadzić rower ok. 150 m chodnikiem po lewej stronie). Dalej skręcamy w lewo w ul. K Zamecku i po przejechaniu 200 m docieramy do Zámku Havířov. Koniec trasy.